گرانی اجناس در بازار مساله ای قابل انکار نیست. مردم در آستانه شب عید با قیمت های نجومی برخی کالاها رو برو هستند و  متافانه کالاهای اساسی همچون روغن کمیاب شده است.

اینکه وضعیت معیشتی مردم با مشکلات بسیاری روبرو است بر کسی پوشیده نیست تا جایی که رهبری معظم انقلاب نیز درباره گرانی ها هشدار و تذکر دادند.