آنانی که باید در برابر فساد انبوه ، مدیران نابالغ و هزینه آفرین، پروژه های بی فرجام شومن ها، عقب ماندگی حقوق کارگران و کارمندان شهرداری و حیثیت رشتوندان می ایستادند امروز نوک تیز حملات خود را به سمت مهندس بهارمست ، صادق ترین فرزند شهرمان و بی حاشیه ترین و لایق ترین مدیر شهرداری گرفته اند تا با تخریب این چهره خدوم برای خود اعتبار بخرند.

محمود باقری خطیبانی: رشتوندان گرامی از کربلای هماره جاوید و از بین الحرمین این پیام را برای شما می نویسم.

شهرمان خسته است و روح و جانش از بی تدبیری ها ، باندبازی ها و سیاسی کاری ها زخمی شده است.

آنانی که باید در برابر فساد انبوه ، مدیران نابالغ و هزینه آفرین، پروژه های بی فرجام شومن ها، عقب ماندگی حقوق کارگران و کارمندان شهرداری و حیثیت رشتوندان می ایستادند امروز نوک تیز حملات خود را به سمت مهندس بهارمست، صادق ترین فرزند شهرمان و بی حاشیه ترین و لایق ترین مدیر شهرداری گرفته اند تا با تخریب این چهره خدوم برای خود اعتبار بخرند.

بعضی از عزیزان چه زود از یاد برده اند که در بلاتکلیفی مطلقی که به دلیل دعواها و منازعاتشان در پروسه انتخاب شهردار دامنگیر شهرداری رشت گردید این جوان سالم و محبوب شهرداری بدون هرگونه حاشیه و پروپاگاندای تبلیغاتی با وجود همه مشکلات مالی و بدهکاریهای موجود از گذشته و مسدودی مکرر حسابها و احکام متعدد قضایی؛ بار این مسولیت سنگین را قریب به یازده ماه به دوش کشید و باصبوری و آرامش ذاتی ضمن توجه به پرداخت به موقع مطالبات پرسنلی علی الخصوص در روزهای پایانی سال گذشته و رعایت حفظ و شان و شخصیت مدیران چرخ خدمت شهرداری به شهروندان را همچنان در حال حرکت نگهداشت.

زوال خط تخریب

صریح می گویم که تیر به تاریکی پرتاب می کنید. علی بهارمست به صدق و پاکدستی شهره است و مردمان شهرم او را دوست دارند. نفرت پراکنی شما نتیجه ای جز بی اعتباری خودتان ندارد اگر بدانید !