به دلیل محدودیت های کرونایی و عدم اقبال مردم به انتخابات تا این لحظه به نوعی شاهد تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی در فضای مجازی هستیم که البته خلاف مقررات است اما چاره ای برای کاندیداها باقی نمانده است.

سروش_علیزاده/ با نگاهی به روند فعالیت در فضای مجازی کاتدیداهای شورای اسلامی شهر رشت – جدا از اینکه به شدت از روند تایید صلاحیت ها گله مندم – به دلیل محدودیت های کرونایی و عدم اقبال مردم به انتخابات تا این لحظه به نوعی شاهد تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی در فضای مجازی هستیم که البته خلاف مقررات است اما چاره ای برای کاندیداها باقی نمانده است.
متاسفانه شاهد یک سری موج سازی های میان تهی توسط عده ای از کاندیداها هستیم. میان تهی از آن جهت که هیچ برنامه ای ارائه نمی دهند و فقط از دیدارها عکس و فیلم می گذارند! قاعدتا هرکس بیشتر به مهمانی برود و عکس منتشر کند آدم مناسبی برای ورود به شورا و نمایندگی مردم نیست.
عده ای از کاندیداها علاقه مند به شرکت در نظرسنجی صفحات اینستاگرامی کم فالوور هستند. کاسبی که این صفحات راه انداخته و از کاندید پولی گرفته و بعد کاندید برای دوستان و فک و فامیل و فالوور هایش می فرستد تا به او رای دهند. برداشتی از صفحاتی که به بچه زشت من رای بده تا برنده مسابقه زیباترین بچه بشود! قاعدتا اگر ملاک این است پدر مادرهایی که جوجه اردک زشت شان را با رای دوست و فامیل برنده این دست نظرسنجی ها می کنند شایسته تر از این کاندیداها برای حضور در شورای اسلامی شهر رشت هستند.
عده ای از کاندیداها به ارائه برنامه های کلیشه ای و غیر ممکن همیشگی مانند رودخانه ها ، پسماند سراوان می پردازند دیگر همه می دانند رودخانه و پسماند سروان خارج از توان شورا و نیاز به اقدام و بودجه کشوری دارد و وعده هایی که از دست یک عضو شورای شهرداری و نه شورای شهر بر نمی آید . به یقین به دلیل نبود مدیریت واحد ما شورای شهر نداریم و شورای شهرداری است که مصوباتش را راهنمایی رانندگی و سازمان برق و آب و … راحت وتو می کنند.
پس چگونه است که تعدادی کاندیداها وعده هایی می دهند که در حد تصمیم گیری استانداری و وزارت خانه های تهران است.
عده ای دیگر از کاندیداها که دسترسی به اطلاعات دارند برنامه هایی که توسط شورای پنجم و شوراهای قبلی مصوب شده و شهرداری در حال انجام آن است را به عنوان برنامه های خودشان اعلام می کنند! این دیگر برای کسی که این ها را می داند مضحک و فریب بزرگی برای مردم است. قاعدتا روباه مکار کارتون پینوکیو بهتر از این دوستان می تواند وارد شورای اسلامی رشت شود.
چیزی که وجود ندارد برنامه های صحیح ، معرفی واقعی کاندیداها و دورنمایی از شورایی ضعیف است. باید روند ها عوض شود تا مردمی که قصد رای دادن دارند بتوانند انتخاب های درستی برای آینده شهر داشته باشند.