خبرهای ویژه

» توسعه شهری » بازدید میدانی شهردار رشت از روند فعالیت تصفیه خانه شیرابه سراوان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۱۹:۲۲

 کد خبر: 2620
 1 بازدید

بازدید میدانی شهردار رشت از روند فعالیت تصفیه خانه شیرابه سراوان

بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشت،سیدمحمداحمدیشهرداررشتعصر امروز (سه شنبه ۱۸ آذر)ازروندفعالیت تصفیهخانهشیرابهسراوانبازدیدکرد.               

بازدید میدانی شهردار رشت از روند فعالیت تصفیه خانه شیرابه سراوان
The short URL of the present article is: https://enekasazad.ir/31572
بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشت،سیدمحمداحمدیشهرداررشتعصر امروز (سه شنبه ۱۸ آذر)ازروندفعالیت تصفیهخانهشیرابهسراوانبازدیدکرد.               

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : توسعه شهری
ارسال دیدگاه

تبلیغات